பட்டறை சூழல்

Factory full view 1
Administrative Area

நிர்வாக பகுதி

Packaging workshop 1

பேக்கேஜிங் பட்டறை 1

Packaging workshop 2

பேக்கேஜிங் பட்டறை 2

workshop 1

பட்டறை 1

workshop 2

பட்டறை 2

road

தாவரங்களின் வெளிப்புற சுவர்

Mechanics

மெக்கானிக்ஸ்

workshop

அறை காட்டு

DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
DSC_0448
DSC_0507