தர காப்பீடு

தரம் pproach

1. நிறுவனத்தின் தரக் கொள்கை தரமான கையேட்டில் முழு குழுவினரால் வடிவமைக்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்படுகிறது.

2. விளம்பர அட்டைகள், சுவர் செய்தித்தாள்கள், வெளிப்படுத்தல் பலகைகள், கல்வி மற்றும் பயிற்சி மூலம் அனைத்து மட்ட ஊழியர்களும் தரமான கொள்கையைப் புரிந்துகொண்டு அதை செயல்படுத்துவதை உறுதிசெய்கிறார்கள்.

3. தரக் கொள்கையின் பொருந்தக்கூடிய தன்மை மற்றும் செயல்படுத்தல் மேலாண்மை மதிப்பாய்வில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு மதிப்பாய்வு செய்யப்படும்.

4. நிறுவனத்தின் தரக் கொள்கை வாடிக்கையாளர்களின் தரத் தேவைகளுக்கு ஒரு உறுதிப்பாடாகும், மேலும் இது ஒவ்வொரு ஊழியரின் குறிக்கோளாகும். அது

நிறுவனத்தின் அனைத்து மட்டங்களிலும் உள்ள ஊழியர்களை தயாரிப்பு தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் வழங்குவதற்கும் இடைவிடாத முயற்சிகளை மேற்கொள்ள ஊக்குவிக்கிறது

வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான சிறந்த தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகள்.

5. நிறுவனத்தின் தரக் கொள்கை:

balustrade (1)

கவனத்துடன், கவனமாக மற்றும் பொறுமையாக

சிlients-ஓரியண்டட், வென்றது உயர் தரம், முழு பங்கேற்பு, சிறப்பானது

தரம் முதலில், மிக உயர்ந்த தரம் என்பது எங்கள் அனைத்து ஊழியர்களின் உற்பத்தி கோட்பாடாகும், மேலும் இது நிறுவனத்தின் வாழ்க்கை. எப்போதும் தரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு முதலிடம் கொடுங்கள், தொடர்ந்து முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளைத் தேடுங்கள். ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் எங்களுடன் முழு நம்பிக்கையும் திருப்தியும் உண்டு. வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகப் பெரிய ஆதரவை வழங்குவது எங்கள் அனைத்து ஊழியர்களின் நோக்கமாகும்.